Anders Snowman Ekmark

Träffansvarig och Webbansvarig 

Pressansvarig

E-post:   anders@gothenburgtruckmeet.com  

E-post: info@gothenburgtruckmeet.com   

Tel  0761-137763   (+46761137763)

el    0703-813455  (+46703813455)