Redan intresse från företag till 2017

15.12.2016 11:33

Hulténs Svets & Smide i Lindome har anmält sig till att vara med även under 2017 på Tångahed och Tånga Trophy.

 

—————

Tillbaka