Klasser som fortfarande är öppna !

30.05.2015 13:05

Vi har några klasser öppna fortfarande för anmälninar.

Följande klasser:

Veteran

Bärgare

Biltransport

bulk/tank

lillebil

mfl

 

Klasser som är stängda tillsvfare är dragbil och fjärrbil som är dom största klasserna med flest anmälda platser.

så nu ger vi övriga klasser lite förtur på reserv platserna för att få hela klasser i övriga klasser.

 

 

—————

Tillbaka