Anmälda företag och föreningar till Tånga Trophy 2019